Υπηρεσίες

Taking Responsibility for Your Life

 Albert Ellis

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία καθορίζεται από το δυαδικό πλαίσιο ψυχοθεραπεύτριας – θεραπευόμενης. Πριν φτάσει το άτομο στην πρώτη ατομική συνεδρία με την ψυχολόγο μπορεί να έχει προηγηθεί μια μακρά και δύσκολη περίοδος. Μια περίοδος εσωτερικής πάλης με συγκεχυμένα και έντονα συναισθήματα, φαύλους κύκλους επαναλαμβανόμενων αρνητικών σκέψεων, μια σειρά σωματικών συμπτωμάτων και συμπεριφορικών αποκλίσεων.

Θεραπεία / Συμβουλευτική Σχέσης

Η συντροφική σχέση είναι στη βασική της δομή ένα σύνθετο σύστημα που εξελίσσεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Οι ανάγκες που καλύπτονται συνδέονται με τις έννοιες της εγγύτητας και της αυτονομίας. Της σταθερότητας και της αλλαγής. Του δούναι και λαβείν. Πρόκειται για ένα σύστημα αέναης αλληλεπίδρασης, όπου ο ένας σύντροφος συμπληρώνει τον άλλο. Έτσι δημιουργούν μαζί τη συντροφικότητα, η οποία βασίζεται στο αμοιβαίο ταίριασμα και τις κοινές επιθυμίες. 

Θεραπεία / Συμβουλευτική ΛΟΑΤΚΙ+

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός στις θεωρίες της τελευταίας δεκαετίας διευρύνει τη συζήτηση ως προς τη φυσική του ρευστότητα. Η σεξουαλική προτίμηση γίνεται αντιληπτή ως ένα συνεχές και διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον και το χρονικό πλαίσιο. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και τέλος η επιλογή σχέσεων είναι ποικιλόμορφες. Και κάθε μια μετατρέπεται στη θεραπευτική συνεδρία με μία ψυχολόγο ΛΟΑΤΚΙ+ σε μια ατομική αφήγηση.

Συμβουλευτική Γονέων & Μονογονεϊκών Οικογενειών

Ο γονεϊκός ρόλος είναι ένα συνεχές στη διάρκεια της ζωής από τη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο ένα παιδί. Είναι ένας ρόλος μεταβαλόμενος, σύνθετος, ταυτόχρονα όμως συναρπαστικός και μοναδικός. Η συμβουλευτική γονέων έρχεται εδώ να ενδυναμώσει το γονιό στη σχέση του με το παιδί του.

Ομαδική Θεραπεία / Ομάδες Αυτογνωσίας

Η ομαδική θεραπεία και οι ομάδες αυτογνωσίας ορίζονται από έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, οι οποίοι συναντιούνται υπό τον συντονισμό του θεραπευτή σε τακτά χρονικά διαστήματα έχοντας συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση.

Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Ως εποπτεία ορίζεται η επεξεργασία δυσκολιών / προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση θεραπευτή/τριας – θεραπευόμενου/ης.

Οι δυσκολίες είναι συνυφασμένες με το θεραπευτικό στόχο, την αυτοβελτίωση των δεξιοτήτων του θεραπευτή, αλλά και με τα προσωπικά αποθέματα που διαθέτει.

Ψυχολογικές Γνωματεύσεις

Το γραφείο μας εκπονεί εξατομικευμένες ψυχολογικές γνωματεύσεις σε ιδιώτες, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Η γνωμάτευση δίνεται κατόπιν συνεδρίας με στόχο την εκτίμηση του ψυχολογικού προφίλ του ενδιαφερόμενου. 

info@atwa.gr