Ψυχολόγος Θεσσαλονίκη - Κατερίνα Τζιωρίδου

Υπηρεσίες

Taking Responsibility for Your Life

 Albert Ellis

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία καθορίζεται από το δυαδικό πλαίσιο ψυχοθεραπεύτριας – θεραπευόμενης. Πριν φτάσει το άτομο στην πρώτη ατομική συνεδρία με την ψυχολόγο μπορεί να έχει προηγηθεί μια μακρά και δύσκολη περίοδος. Μια περίοδος εσωτερικής πάλης με συγκεχυμένα και έντονα συναισθήματα, φαύλους κύκλους επαναλαμβανόμενων αρνητικών σκέψεων, μια σειρά σωματικών συμπτωμάτων και συμπεριφορικών αποκλίσεων.

Θεραπεία / Συμβουλευτική Σχέσης

Η συντροφική σχέση είναι στη βασική της δομή ένα σύνθετο σύστημα που εξελίσσεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Οι ανάγκες που καλύπτονται συνδέονται με τις έννοιες της εγγύτητας και της αυτονομίας. Της σταθερότητας και της αλλαγής. Του δούναι και λαβείν. Πρόκειται για ένα σύστημα αέναης αλληλεπίδρασης, όπου ο ένας σύντροφος συμπληρώνει τον άλλο. Έτσι δημιουργούν μαζί τη συντροφικότητα, η οποία βασίζεται στο αμοιβαίο ταίριασμα και τις κοινές επιθυμίες. 

Θεραπεία / Συμβουλευτική ΛΟΑΤΚΙ+

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός στις θεωρίες της τελευταίας δεκαετίας διευρύνει τη συζήτηση ως προς τη φυσική του ρευστότητα. Η σεξουαλική προτίμηση γίνεται αντιληπτή ως ένα συνεχές και διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον και το χρονικό πλαίσιο. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και τέλος η επιλογή σχέσεων είναι ποικιλόμορφες. Και κάθε μια μετατρέπεται στη θεραπευτική συνεδρία με μία ψυχολόγο ΛΟΑΤΚΙ+ σε μια ατομική αφήγηση.

Συμβουλευτική Γονέων ΛΟΑΤΚΙ+ Παιδιών

Μετά το coming out των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών τους, οι γονείς συνειδητοποιούν άμεσα ότι ζουν σε έναν κόσμο που στιγματίζει όχι μόνο τα παιδιά τους αλλά και τους ίδιους. Ξαφνικά, οι γονείς λαμβάνουν ακούσια ένα κοινωνικό στίγμα και αυτή συνήθως είναι η πρώτη πικρή γεύση της αδικίας του κοινωνικού στιγματισμού που έχουν βιώσει άμεσα ή έμμεσα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά τους.

Ομαδική Θεραπεία / Ομάδες Αυτογνωσίας

Η ομαδική θεραπεία και οι ομάδες αυτογνωσίας ορίζονται από έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, οι οποίοι συναντιούνται υπό τον συντονισμό του θεραπευτή σε τακτά χρονικά διαστήματα έχοντας συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση.

Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Ως εποπτεία ορίζεται η επεξεργασία δυσκολιών / προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση θεραπευτή/τριας – θεραπευόμενου/ης.

Οι δυσκολίες είναι συνυφασμένες με το θεραπευτικό στόχο, την αυτοβελτίωση των δεξιοτήτων του θεραπευτή, αλλά και με τα προσωπικά αποθέματα που διαθέτει.

Ψυχολογικές Γνωματεύσεις

Το γραφείο μας εκπονεί εξατομικευμένες ψυχολογικές γνωματεύσεις σε ιδιώτες, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Η γνωμάτευση δίνεται κατόπιν συνεδρίας με στόχο την εκτίμηση του ψυχολογικού προφίλ του ενδιαφερόμενου.