Ψυχολόγος Θεσσαλονίκη - Κατερίνα Τζιωρίδου
Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Ως εποπτεία ορίζεται η επεξεργασία δυσκολιών / προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση θεραπευτή/τριας – θεραπευόμενου/ης.

Οι δυσκολίες είναι συνυφασμένες με το θεραπευτικό στόχο, την αυτοβελτίωση των δεξιοτήτων του θεραπευτή, αλλά και με τα προσωπικά αποθέματα που διαθέτει.

Το πλαίσιο είναι είτε δυαδικό (επόπτης-εποπτευόμενος) είτε ομαδικό (εποπτική ομάδα-εποπτευόμενος). Απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβούλους ψυχικής υγείας.

Η διαδικασία καθορίζεται από τη θεραπευτική προσέγγιση του επόπτη ή της ομάδας εποπτείας. Η εποπτεία που παρέχεται στο γραφείο μας προσανατολίζεται σε δύο βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, τη γνωστική – συμπεριφορική και τη συστημική κατεύθυνση.

Τα στάδια μιας εποπτικής συνεδρίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινήσεις και διαθεσιμότητα εποπτικής συνεδρίας.