Ψυχολόγος Θεσσαλονίκη - Κατερίνα Τζιωρίδου
ιατρείο ψυχολόγος Θεσσαλονίκη

Κατερίνα Τζιωρίδου - Βιογραφικό

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Όλα τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης βρίσκονται αναρτημένα σε εμφανές σημείο στο χώρο του γραφείου.

Επαγγελματική πορεία

ιατρείο ψυχολόγος Θεσσαλονίκη

Επαγγελματική πορεία

ιατρείο ψυχολόγος Θεσσαλονίκη

Παράλληλη δράση

Τακτικό μέλος