Βιογραφικό Επαγγελματική Εκπαίδευση

Κατερίνα Τζιωρίδου - Βιογραφικό

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Όλα τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης βρίσκονται αναρτημένα σε εμφανές σημείο στο χώρο του γραφείου.

Επαγγελματική πορεία

ιατρείο ψυχολόγος Θεσσαλονίκη

Επαγγελματική πορεία

ιατρείο ψυχολόγος Θεσσαλονίκη

Παράλληλη δράση

Τακτικό μέλος

info@atwa.gr