Συμβουλευτική Γονέων & Μονογονεϊκών Οικογενειών

Συμβουλευτική Γονέων & Μονογονεϊκών Οικογενειών

Ο γονεϊκός ρόλος είναι ένα συνεχές στη διάρκεια της ζωής από τη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο ένα παιδί. Είναι ένας ρόλος μεταβαλόμενος, σύνθετος, ταυτόχρονα όμως συναρπαστικός και μοναδικός. Η συμβουλευτική γονέων έρχεται εδώ να ενδυναμώσει το γονιό στη σχέση του με το παιδί του.

Συμβουλευτική γονέων - τι σημαίνει;

Τις περισσότερες φορές ο τρόπος αντιμετώπισης του παιδιού στην οικογένεια αντανακλά πεποιθήσεις, αξίες, στερεότυπα της προσωπικότητας των γονιών. Μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως προκλητική και κατά περίπτωση μη διαχειρίσιμη, όταν δεν συμβαδίζει με αυτό που προσδοκούν και προσπαθούν να μεταδώσουν οι γονείς. Η δυσκολία / πρόκληση στην ελληνική οικογένεια έγκειται στο να δωθεί το πλαίσιο αυτονομίας και ελεύθερης έκφρασης, ώστε η αναπτυσσόμενη προσωπικότητα του παιδιού να εξελιχθεί έχοντας τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Σε αυτή τη διαδικασία οι συμβουλές προς τους γονείς είναι καταλυτικής σημασίας, καθώς αποτελεί ένα είδος εξατομικευμένης σχολής γονέων.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες το παραπάνω πλαίσιο συγκρούεται και με επιπλέον κοινωνικά στεγανά που αντιμετωπίζει ένας γονιός μεγαλώνοντας μόνος ένα παιδί. Τέλος συγκρούσεις και διαφωνίες υπάρχουν πολύ συχνά και μεταξύ διαζευγμένων γονιών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο στυλ ανατροφής που υιοθετεί ο κάθε γονιός ξεχωριστά.

Η συμβουλευτική γονέων περιλαμβάνει συνήθως έναν σύντομο αριθμό συνεδριών αποκλειστικά με τους γονείς.

info@atwa.gr